Posted inActualitate

ADR Vest a lansat un nou apel de proiecte | Peste 40 de milioane de euro pentru firmele din Regiunea Vest

ADR Vest a lansat un nou apel de proiecte | Peste 40 de milioane de euro pentru firmele din Regiunea Vest

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a lansat un nou apel de proiecte în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, destinat microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii din regiune, care au la dispoziție 41,25 milioane euro pentru investiții.

ADR Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest 2021-2027, a publicat, ieri, 22 februarie 2024, Ghidul solicitantului de finanțare pentru apelul de proiecte aferent Intervenției Regionale 1.3 B – Sprijin pentru IMM-uri.

Apelul se adresează:

microîntreprinderilor cu locația de implementare a proiectului în mediul urban sau stațiunile turistice atestate din mediul urban sau rural;

întreprinderilor mici și mijlocii, cu locația de implementare a proiectului în mediul urban sau rural, inclusiv în stațiunile turistice atestate din mediul urban sau rural.

Finanțarea nerambursabilă acordată va fi de minimum 300.000 de euro și maximum 4 milioane de euro pentru IMM-urile care desfășoară activități de producție, respectiv de minimum 200.000 de euro șimaximum 1 milion de euro pentru cele din servicii. Sunt eligibile pentru finanțare diferite tipologii de activități, enumerate mai jos.

Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional vizează:

Construirea/ extinderea de infrastructuri – spații de producție tip construcție industrială și spații pentru prestări servicii;

Investiții în infrastructuri pentru activități de agrement și fitness, servicii de educație fizică și sport, conexe, complementare sau auxiliare serviciilor de cazare, exclusiv în stațiunile turistice atestate – locuri de joacă pentru copii, terenuri de sport, piscine, spa-uri, saune, parcuri de aventură/ tematice, baze pentru tratament balnear etc.;

Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică – activitate obligatorie – și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, respectiv achiziționarea de instalații/echipamente specifice: care î ncorporează tehnologii avansate,  » Read More