Posted inActualitate

A szentlélek hármas munkája – STIRILE TRANSILVANIEI

A szentlélek hármas munkája – STIRILE TRANSILVANIEI

Jó világosan látni, hogy a Szentlélek kitöltetése egy hármas folyamatban zajlik le a krisztusi ember életében. Elôször megkapja a “Lélek ajándékát”, ahogy arról az elsô Pünkösd történetében olvashatunk. (Cselekedetek 2,38) Ebben az ajándékban azok részesülnek, akik megtérnek, megkeresztelkednek és bûnbánatot gyakorolnak. Ezzel egyidôben megy végbe az újjászületés is, ami szintén a Szentlélek titokzatos mûve. (János 3,5) Ezután jön az, hogy akit Isten Szentlelke újjászûlt, különféle kegyelmi ajándékokat kap, amit lelki ajándékoknak neveznek, mert ezeket is a Szentháromság harmadik személye juttatja el a címzetthez. Görög nevük is elég elterjedt: kharizmák, a khárisz görög szóból származtatva, amely kegyelmet, kellemességet és jóindulatot jelent. A kegyelmi ajándékok sokféleségérôl az apostol hosszan értekezik az Elsô Korinthusi levél 12. részében, mígnem a teljes 13. részt a legnagyobb lelki ajándéknak, a szeretetnek szenteli.

Mindenki kap valamilyen kegyelmi ajándékot, de nem kapja meg senki az összeset. Egyet biztosan megkap mindenki, a szeretetet. Tehát nem a nyelvekenszólás a legfontosabb közülük, ahogy egyes felekezetek állítják, hiszen az elsô gyülekezet 3 000 megtértje közül egyikrôl sem jegyzik fel, hogy nyelveken szólt volna. ( Cselekedetek 2,37-47) Nem mondhatja senki, hogy nem kapott semmiféle lelki ajándékot Istentôl, mert minden keresztyén kap olyan adományt, amilyen keresztyéni megbízatásának megfelelô. Ha pedig a Lélek megajándékozott valakit, annak következményei kell, hogy legyenek. Azaz gyümölcsöket kell, hogy teremjen. A Galata levél 5. részének 22-23. versei csupán kilencet sorlnak fel, de ennél számtalanszor több van, ahogy a kegyelmi ajándékok sokaságában is. Összefoglalva: a Lélek ajándéka, kegyelmi ajándékok és a Lélek gyümölcsei, ezek a legfontosabb pünkösdi következmények.

Drótos Árpád, református lelkipásztor, 2024. május 26., Manhattan  » Read More