Posted inActualitate

Virágvasárnap – STIRILE TRANSILVANIEI

Virágvasárnap – STIRILE TRANSILVANIEI

Ha nem vigyázunk, könnyen félreértelmezhetjük Virágvasárnapot és üzenetét. Sikerorientált világunk jó leckét kap ettôl az ünneptôl. Jézus Krisztus ugyanis Virágvasárnap kapcsán tanít meg bennünket arra, hogyan kell igazán sikeresnek lenni. Az Úr elfogadja az ünneplést. Ez neki jár is. Azonban nem fényes, harci paripán ülve vonul be, hanem alázatosan, szamár háton. Nem csörtet fegyvert, mégsem fegyvertelen, mert ha most még nem is látható, de “kétélû éles kard jön ki a szájából” (Jelenések 1,16), amely maga a teremtô és életadó Ige. Ereje nem abból áll, hogy féktelenül elnyom és leigáz mindenkit, aki útjába kerül, hanem élete odaadásában és feltámadásában rejlik.

Az elsô Virágvasárnap még nehéz volt ezt felismerni. Ahogy ma is, akkor is a Szentlélek megvilágosító erejére volt szükség. Nagyon sokan világ szerinti hódítást vártak Jézus Krisztustól. Legfôképpen azt, hogy üzze el a megszálló rómaiakat. Ma más hamis váradalommal jönnek hozzá: Tegyen gazdaggá! Adjon sikereket! Védjen meg minden bajtól és veszedelemtôl! Pedig Virágvasárnaptól Húsvétig Nagypénteken át vezet az út. Elôttünk járt a Szabadítónk. Ha nekünk is meg kell járnunk a magunk keresztútját, tudnunk kell, hogy nem vagyunk egyedül! Isten fogja a kezünket. Benne bízhatunk és nem kell semmitôl félnünk. Ne higgyünk azoknak, akik a hamis siker illúzióját akarják nekünk beadni! Igazán sikeresek akkor leszünk, ha egész életünket rábízzuk Istenre. Az a legjobb számunkra, amit Ô határozott el felôlünk. Virágvasárnap ennek a valódi sikernek az ünnepe.

Drótos Árpád, református lelkipásztor, 2024. március 24., Manhattan  » Read More