Posted inActualitate

Universitatea Politehnica Timișoara a susținut înființarea a 18 întreprinderi sociale, finanțarea fiecăreia cu câte 100.000 de euro și crearea a 106 locuri de muncă

Universitatea Politehnica Timișoara a susținut înființarea a 18 întreprinderi sociale, finanțarea fiecăreia cu câte 100.000 de euro și crearea a 106 locuri de muncă

Centrul de Conferințe al Universității Politehnica Timișoara a găzduit vineri, 15 decembrie 2023, conferința finală a proiectului Susținerea și Dezvoltarea întreprinderilor sociale din mediul rural – SUS RURAL, ID 146806, Contract POCU/1009/8/3/146806, de susținere a antreprenoriatului în mediul rural din Regiunea Vest.

Proiectul a fost implementat de Universitatea Politehnica Timișoara împreună cu Asociația Grupul de Acțiune Locală Colinele Recaș prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa Prioritară 8 „REACT EU”, Obiectivul Specific 8.3 „Măsuri de investiţii şi relansare economică prin antreprenoriat pentru limitarea efectelor pandemiei COVID-19”.

Proiectul a fost derulat în perioada 04.10.2021-31.12.2023  în Regiunea de Vest a țării și a avut o valoare totală de 14.517.236,54 de lei, valoare finanțării nerambursabile fiind de 100%.

Obiectivul general al proiectului SUS Rural este consolidarea coeziunii economice și sociale în regiunea Vest în vederea combaterii sărăciei și integrării socio economice a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile. Partenerii, de comun acord, au contribuit și la dezvoltarea și promovarea mărcii locale înregistrate „Produs în Banat”, marcă ce vine în întâmpinarea producătorilor locali și a vizibilității acestora în principal în mediul rural, precum și secundar în cel urban.

Proiectul finanțat a creat o valoare adăugată pe trei paliere, după cum urmează:

            1. Dezvoltarea de competențe certificate pentru un număr de 81 persoane care doresc să înființeze o întreprindere socială/întreprindere socială de inserție, în regiunea de implementare a proiectului;

            2. Crearea unui număr de 106 locuri de muncă în întreprinderi sociale/ întreprinderi sociale de inserție în vederea creșterii gradului de ocupare, cu accent pe persoanele provenind din grupurile vulnerabile (tinerii NEETs; persoane cu vârsta de peste 55 de ani; persoane cu dizabilități; persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială; persoane provenite din comunități marginalizate,

 » Read More